Over deTherapie

Voor therapie kunt u zich aanmelden met klachten als angsten, somberheid, piekeren, slaapproblemen, stemmingswisselingen, plotseling heftige gevoelens, spanningen in relaties. De klachten bestaan mogelijk al langer, zijn complexer en misschien heeft u al eerder hulp gehad. In de therapie werken wij aan de hand van samen opgestelde doelen aan verbetering en herstel. De therapie is individueel of met partner of gezinsleden.
Ik werk vanuit therapiemodellen die de laatste decennia goed zijn onderzocht en effectief bewezen zijn.

Therapeutisch kader

Ik werk vanuit psychodynamisch en systeemtherapeutisch referentiekader. Centraal staat dat wij samen kijken hoe uw klachten zijn ontstaan, in welke situaties en vanuit welke onderliggende emoties. We onderzoeken welk effect het heeft op u zelf en anderen die belangrijk zijn in uw leven. Doel is om nieuwe manieren te vinden om met situaties in uw leven om te gaan, nieuwe perspectieven te bedenken en klachtenpatronen te doorbreken.

In de onderstaande link ziet u een fimpje van de landelijke Vereniging van Psychotherpie met een algemene uitleg over psychotherapie:

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/psychotherapie/introductie

De laatste jaren heb ik me gespecialiseerd in 'mentalisation bevorderende therapie', afgekort MBT. Mentaliseren is een manier om open en reflecterend te kijken naar u zelf en anderen. Denk daarbij aan eigen gevoelens, gedrag, bedoelingen daarvan etc. Als mensen doen wij dit automatisch. Als het vermogen tot mentaliseren door stress of aanhoudende spanning afneemt, kunnen klachten ontstaan. Je wordt onzeker over jezelf, vertrouwt anderen niet meer, relaties verlopen moeilijk, je trekt je terug. Je loopt vast in je overtuigingen ten aanzien van het gedrag en de intenties van de ander. In de therapie MBT, ontwikkeld door Bateman en Fonagy (Engeland), wordt geprobeerd om het mentaliseren weer te herstellen.

Als u meer wilt lezen over mentalieren kunt u naar onderstaande links kijken:

Beatrice Beebe en anderen (Columbia University New York) hebben de afgelopen 20 jaar in onderzoek aangetoond dat babies leren mentaliseren in interactie met de ouder, non-verbaal, via gezichtsuitdrukking en stem:

Als systeemtherapeut bied ik ook de mogelijkheid voor partnerrelatietherapie. Misschien dat u al bij aanmelding vindt dat parntertherapie nodig is. Soms kan tijdens de individuele intake blijken dat een partnerrelatietherapie het meest passend is om uw klachten te behandelen. Systeemtherapie is wetenschappelijk goed onderzocht en een effectieve behandeling. Onderstaande link geeft u meer achtergrondinformatie hierover.

factsheet systeemtherapie, NVP