Individuele therapie
De therapie is erop gericht uw klachten te verminderen of op te heffen, zodat u weer makkelijk de dingen kunt doen die bij uw dagelijks leven horen.

Ik werk vanuit het psychodynamische referentiekader. Dat houdt in dat ik met u onderzoek hoe de klachten in de actualiteit ontstaan, wat u daarbij voelt en hoe u daarmee omgaat. Ik onderzoek met u hoe de klachten te begrijpen zijn vanuit uw persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk om dit te begrijpen zodat u vanuit nieuwe inzichten grip krijgt op uw emoties en uw leefsituatie.

Deze link geeft meer achtergrondinformatie over wat psychotherapie precies is, welke verschillende behandelingen modellen in de afgelopen decennia ontwikkeld zijn en wat u van psychotherapie kunt verwachten.

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/psychotherapie/introductie

De laatste jaren heb ik me gespecialiseerd in het psychodynamische therapiemodel ‘mentalisation-based treatment’. Als u geïnteresseerd bent kunt u hierover onder aan deze pagina meer lezen en korte filmpjes bekijken waarin o.a. de grondlegger professor Peter Fonagy meer uitlegt.

Partnerrelatietherapie
Als systeemtherapeut bied ik ook de mogelijkheid voor partnerrelatietherapie. U kunt zich met uw partner samen aanmelden. Soms kan pas tijdens de individuele intake blijken dat een therapie voor u en uw partner het meest passend is. Ik zal deze mogelijkheid dan aan u voorleggen. Systeemtherapie is wetenschappelijk goed onderzocht en en een effectieve behandeling. Onderstaande link geeft u meer achtergrondinformatie:

factsheet systeemtherapie, NVP

In basis werk ik vanuit het Eft model (Emotional Focused Therapy), ontwikkeld door Sue Johnson. Eft houdt in dat er niet alleen naar het gedrag van beide partners gekeken wordt maar naar hoe het gedrag bedoeld is, hoe het de ander emotioneel raakt en waar dat mee samenhangt. Dit patroon van omgaan met elkaar wordt in kaart gebracht, zodat u inzicht krijgt in waar het mis gaat. Partners leren elkaar beter begrijpen en voelen weer meer verbinding. Wilt u informatie opzoeken over Eft dan kunt u terecht op de website van de Stichting Eft.

Wat is mentaliseren en mentaliseren bevorderende therapie (MBT)?
Mentaliseren is iets wat mensen in principe automatisch doen in de omgang met anderen. Mentaliseren is het nadenken over jezelf en over de ander. Dat wil zeggen dat je het gedrag van jezelf en de ander kunt begrijpen vanuit intenties, gevoelens, gedachten, moraal etc..

Het kunnen mentaliseren kan blokkeren. Bijvoorbeeld als iemand met wie je in gesprek bent wegkijkt en je er dan overtuigt van bent dat die ander niet in jou is geïnteresseerd. Op dat moment sta je niet open voor het perspectief van de ander, namelijk hoe die zich op dat moment daadwerkelijk voelt. Misschien is de ander afgeleid door een gedachte, speelt er net iets stressvols in zijn leven of is de ander geïrriteerd over iets wat je gezegd hebt.

Als je niet meer kunt mentaliseren dan kun je klachten ontwikkelen. Je wordt onzeker over jezelf, vertrouwt anderen niet meer, relaties verlopen moeilijk, je trekt je terug. Je loopt vast in je overtuigingen ten aanzien van het gedrag en de intenties van de ander.

In de therapie MBT, ontwikkeld door Bateman en Fonagy (Engeland), wordt geprobeerd om het mentaliseren weer te herstellen bij mensen die al lang vastgelopen zijn in hun overtuigingen en daardoor klachten hebben ontwikkeld. Het doel van de therapie is om het eigen perspectief en dat van de ander meer te begrijpen en een onderscheid te maken tussen hoe de ander overkomt en hoe de ander het bedoelt.

Alhoewel MBT is ontwikkeld voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis wordt het model inmiddels bij een bredere doelgroep toegepast omdat het mentaliseren ook bij mensen met andere psychische klachten kan blokkeren.

De laatste jaren is er veel literatuur gepubliceerd over mentaliseren (‘mentalizing’). Bezoek voor meer informatie over MBT, de theorie en therapie de volgende links:

Beatrice Beebe en anderen (Columbia University New York) hebben de afgelopen 20 jaar in onderzoek aangetoond dat babies leren mentaliseren in interactie met de ouder, non-verbaal, via gezichtsuitdrukking en stem:

*  https://www.youtube.com/watch?v=YTTSXc6sARg