Bij psychische problemen die langer aanhouden kunnen zich klachten of symptomen ontwikkelen. Per persoon kan dat anders zijn. Bij faalangst bijvoorbeeld is de een erg gespannen en kan niet slapen, de ander trekt zich terug en wil geen contact, iemand anders is prikkelbaar en zoekt veel steun bij anderen.

Mensen die naar mijn praktijk komen hebben al langer bestaande klachten of klachten die terugkomen, de aard van klachten is complexer. Vaak hebben ze geprobeerd om het zelf op te lossen maar was dat niet voldoende. Aanmeldingsklachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • somberheid
 • futloosheid
 • piekeren
 • slaapproblemen
 • angst en onzekerheid
 • paniekgevoelens
 • angst voor het alleen zijn
 • stemmingswisselingen
 • plotseling heftige gevoelens
 • moeite in relaties (vooral met naasten)
 • lastig gedrag voor u zelf en anderen

In het algemeen vallen de klachten in de diagnostische categorieën: depressieve stoornissen, angststoornissen waaronder ook trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek/-stoornissen.