Als cliënt heeft U rechten die vastgelegd zijn in een wettelijk kader dat van toepassing is in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer hierover kunt U lezen op de site van de LVVP, Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen.

Hieronder wijs ik U slechts op een paar belangrijke wetten.

Op het moment dat u om psychotherapeutische hulp vraagt is de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wet regelt o.a. het recht op informatie over de diagnose, de behandeling en het recht op inzage in het medisch dossier.

Alle medische informatie in het papierendossier en electronisch dossier is strikt vertrouwelijk, de toegang tot de informatie heb ik alleen als behandelaar. U heeft het recht op bescherming van uw privacy dat besloten ligt in de grondwet artikel 10. Meer hierover kunt U lezen onder de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP). Specifiek wil ik U erop wijzen dat U bezwaar kunt maken tegen de aanlevering van de diagnose-informatie aan de zorgverzekeraar en aan DIS (landelijk informatiesysteem DBC’s). Als u bezwaar wilt maken kunt U bij mij een privacyverklaring ondertekenen die door mij opgestuurd wordt naar de verzekeraar.

Verder bestaat er de Wet Klachtrecht in de zorgsector. Als u een klacht heeft over de behandeling, de bejegening etc. dan kunt u deze indienen bij de klachtencommissie van de LVVP. De vereniging heeft een klachtenreglement hierover opgesteld, zie de website van de LVVP. Tevens heeft de NVP een klachtenfunctionaris bij wie u een klacht kunt indienen.