Psychotherapiepraktijk - Annette Plümpe

De praktijk is een kleinschalige solopraktijk, opgezet in 2006. De praktijk is geopend op donderdag en vrijdag en ligt in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam. Ik werk veel samen met de huisartsen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ- psychologen en fysiotherapeuten in dit gebied. Wij overleggen regelmatig met elkaar omtrent aanmeldingen en verwijzingen van cliënten.

Tevens werk ik samen met psychiaters in de stad als cliënten psychiatrisch onderzoek of medicatie-consulten nodig hebben. Met enkele huisartsen in de stad heb ik afspraken over verwijzingen naar de praktijk.

De praktijk staat open voor een diverse doelgroep met verschillende achtergronden met betrekking tot cultuur, opleiding, economische situatie.

Met volgende zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten waardoor de therapieën door de verzekeraar worden betaald, ook staat vermeld welk percentage van het door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximumtarief ik bij de verschillende verzekeraar voor het jaar 2016 kan declareren: CZ, Delta Lloyd (93%), Zilveren Kruis (85%), VGZ (89%), DSW (95%), Multizorg (95%), Menzis (94%), de Friesland (100%). U kunt zelf op de website van uw verzekeraar de tarieven voor de gespecialiseerde GGZ opzoeken. De meeste verzekeraars hanteren budgetlimieten per jaar. Mocht ik gedurende het jaar het limiet bereiken kan dat betekenen dat ik geen nieuwe cliënten kan aannemen voor dat jaar. Ik zal dit met u bespreken bij aanmelding en met u zoeken naar een oplossing, dat kan betekenen dat ik u verwijs naar een collega, of dat u zelf met de verzekeraar contact opneemt. De vergoeding van de psychotherapie valt in het basispakket, u moet wel het eigen (verplichte) risico betalen. Hierover kunt u informatie inwinnen bij uw eigen verzekeraar.

Het is ook mogelijk dat u de therapie zelf betaalt als dat u voorkeur heeft. Het tarief voor een individuele sessie is 95,- euro en voor een partnerrelatietherapie sessie 135,- euro.

Psychische problemen nemen steeds meer toe en zijn na hart- en vaatziekten één van de grootste ziektefactoren in onze samenleving. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer mensen op jonge leeftijd kampen met psychische problemen. Lang niet iedereen die lijdt aan psychische problemen meldt zich uiteindelijk met deze klachten bij de huisarts. Van deze groep wordt lang niet iedereen verwezen naar psychotherapeutische hulp terwijl psychotherapie helpt! De afgelopen 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van psychotherapie. Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat bepaalde behandelmodellen goed werken. Van de cliënten knappen 50 tot 70 procent  op door psychotherapie. Dit geldt voor korte (25 zittingen) en ook langere therapieën (1 jaar of langer).
In deze praktijk wordt gewerkt met psychotherapiemodellen die wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd zijn.

LVVP GEVISITEERD - Psychologenpraktijk Annette Plümpe

Kwaliteitstoetsing praktijk 

Als psychotherapeut en parktijkhouder word ik een keer per vijf jaar gevisiteerd door een commissie van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten). De visitatie is een onderdeel van het kwaliteitsstatuut van de LVVP. Bij deze visitatie wordt de praktijk doorgelicht op verschillende kwaliteitscriteria: dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. De laatste visitatie was in mei 2015, het resultaat was positief. De praktijk is goedgekeurd voor de komende vijf jaar.

GGZ  Kwaliteitsstatuut 

Volgens de verplichting binnen de Zorgverzekeringswet beschikt de praktijk per 1-1-2017 over een GGZ kwaliteitsstatuut dat ter inzage is in de praktijk. Als u op onderstaande link drukt kunt het ook direct inzien.

kwaliteitstatuut